ยูโกสลาเวียรำลึก ฟาร์มม้าอาร์คาดัสท์ Arkadash Horse Farm

บอร์ด ความรัก,ยูโกสลาเวียรำลึกฟาร์มม้าอาร์คาดัสท์ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลยูโกสลาเวียรำลึก ฟาร์มม้าอาร์คาดัสท์ Arkadash Horse Farmฟาร์มม้าสายพันธุ์ยอดเยี่ยมของเติร์กเมน นับแต่อดีตกาลที่ชายชาวเติร์กเมนมีความผูกพันกับม้า สัตว์พาหนะที่เคลื่อนที่เร็วแห่งเอเชียกลาง จนเป็นที่เกรงขามและกล่าวขานว่าเป็นชายผู้ถืออาวุธบนหลังม้า และม้ายอดสายพันธ์ Akhal-Teke ของเติร์กเมนนั้นประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้โลกได้รับรู้แล้วว่าเป็นม้าที่มีฝีเท้าจัดและเร็วที่สุดในโลก จนมีคำตลกขำขันกล่าวไว้ว่า พวกอาหรับมาถึงเติร์กเมนิสถานบนหลังอูฐ ตีกลับไปบนหลังม้าฟาร์มม้าอาร์คาดัสท์ Arkadash Horse Farm ฟาร์มม้าสายพันธุ์ยอดเยี่ยมของเติร์กเมน นับแต่อดีตกาลที่ชายชาวเติร์กเมนมีความผูกพันกับม้า สัตว์พาหนะที่เคลื่อนที่เร็วแห่งเอเชียกลาง จนเป็นที่เกรงขามและกล่าวขานว่าเป็นชายผู้ถืออาวุธ บนหลังม้า และม้ายอดสายพันธ์ Akhal-Teke ของเติร์กเมนนั้นประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้โลกได้รับรู้แล้วว่าเป็นม้าที่มีฝีเท้าจัดและเร็วที่สุดในโลกฟาร์มม้าอาร์คาดัสท์ Arkadash Horse Farmฟาร์มม้าอาร์คาดัสท์ Arkadash Horse Farmพิพิธภัณฑ์พรมแห่งชาติ National Carpet Museum เป็นสถานที่เก็บรวมรวมพรมเติร์กเมนชนิดต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุด และชาวเติร์กเมนภาคภูมิใจเชื่อมั่นว่าเหนือกว่าพิพิธภัณฑ์พรมแห่งใดในโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ได้เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 1994นิทรรศการจัดแสดงพรม Chuvals, Khurjuns, Torba และอื่น ๆ อีกมากมายนิทรรศการจัดแสดงพรม Chuvals, Khurjuns, Torba และอื่น ๆ อีกมากมายทะเลสาบกำมะถันใต้พิภพ โคว์ อะทา Kow Ata Underground Sulfur Lake หากจะแปลตรงตัวอักษร จะได้ความว่า บิดาแห่งทะเลสาบถ้ำบ่อน้ำร้อน น่าจะเหมาะสมกว่า ทะเลสาบ หรือ บ่อน้ำร้อนแห่งนี้พบอยู่ภายในถ้ำที่ต้องไต่บันไดจากปากถ้ำลึกลงไปถึง 52 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นถึง 2,700 ตารางเมตร น้ำในบ่อ หรือ ทะเลสาบแห่งนี้มีสีเขียวมรกตสดใสจนสามารถมอง ทะลุเห็นพื้นหินก้นบ่อ และมีความร้อนระหว่าง 33 – 37 องศาเซลเซียส ซึ่งความร้อนนี้เกิดจากปฏิกริยาของกำมะถัน ทะเลสาบ หรือ บ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีความลึกสุดถึงระดับ 13 เมตร กว้างราว 30 เมตร มีความยาวประมาณ 72 เมตร พื้นผิวน้ำ อยู่ต่ำกว่าแนวราบของพื้นดินเบื้องบนราว 60 เมตร เมื่อได้เวลาอันควรภายในถ้ำทะเลสาบใต้พิภพที่มีความยาวทั้งสิ้นกว่า 230 เมตรกันแล้ว นำท่านไต่บันไดกลับขึ้นไปยังปากถ้ำอีกครั้ง ทางเดินไปบ่อน้ำร้อนมหาสุเหร่าคิพชัค Kipchak Grand Mosque ตั้งบริเวณชานเมืองอาชกาบัต ซึ่งเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียกลาง โดดเด่นด้วยยอดโดมทองคำ ขนาด 50 เมตร และหอมินาเร่สูง 91 เมตรทั้งสี่ด้าน ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการ สร้างโดยประธาธิบดีจอมเผด็จการคนแรกของเติร์กเมนิสถาน ซาปาร์มูรัต นิยาซอฟ Saparmurat Niyazov เพื่ออุทิศให้กับมารดา พร้อมๆกับ สุสานในบริเวณเดียวกัน ซึ่งประธาธิบดีคนแรกและมารดาได้ถูกฝังอยู่ในสุสานแห่งนี้โดดเด่นด้วยยอดโดมทองคำ ขนาด 50 เมตร และหอมินาเร่สูง 91 เมตรทั้งสี่ด้าน ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่อลังการภายในมหาสุเหร่าคิพชัคโทวคุชคา บาซาร์ Tolkuchka Bazaar บริเวณทะเลทรายชานเมืองอาชกาบัต โทวคุชคาบาซาร์ เป็นบาซาร์แบบ Open-Air ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียกลาง เป็นแหล่งนัดพบระหว่างผู้ค้าแบบผู้ซื้อที่ชาวเมืองรู้จักกันในนาม Tolkuchka หรือตลาด สินค้ามือสอง และสินค้าตามความนิยมของชาวเติร์กเมน กล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเยี่ยมอีกแห่งหนึ่ง มีสินค้าตามความนิยมของเติร์กเมนหลายหลากชนิดที่วางขายกันยาวหลายกิโลเมตรแถวบริเวณชานเมืองอาชกาบัด สินค้าที่ผู้คนสนใจมากที่สุดได้แก่พรมที่ถูกนำมาวางขายจากแหล่งผลิตทั่วสารทิศของประเทศสินค้ามือสอง และสินค้าตามความนิยมของชาวเติร์กเมน กล่าวได้ว่าเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเยี่ยมอีกแห่งหนึ่ง