แก้วน้ำแห่งความรัก

บอร์ด ความรัก,แก้วน้ำแห่งความรัก ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละคร#แก้วน้ำแห่งความรักการรักใครสักคนอย่างแท้จริงนั้น เป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะความรักที่แท้จริง ย่อมไม่สร้างทางทุกข์ใจไม่ก่อให้เกิดความผิดหวังใดๆตามมารักแท้ เต็มไปด้วยความเมตตา ปล่อยวาง และเยือกเย็นเป็นความรักที่พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ยินดี และสงบนิ่งรักในทำนองนี้เป็นรักที่หมุนโลกเป็นรักที่ดับไฟอันรุ่มร้อนแห่งความโลภ โกรธ หลงดับไฟอันแผดเผาใจในรักที่มีราคะเป็นตัวขับเคลื่อนความรัก เป็นสิ่งสูงค่าที่สะอาด และบริสุทธิ์ จนถึงที่สุดทว่า..ใจคนต่างหากที่ไม่มีความสามารถรองรับความรักในขั้นนั้นได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ผู้คนความเป็นจริงแล้วกิเลสฝ่ายต่ำของผู้คนต่างหากที่ทำให้ความรักต้องแปดเปื้อนอย่างไรก็ตาม ความรักยังอดทน และอยู่คู่โลกเสมอความรักยังรอเราอยู่ ความรักยังอภัยเราอยู่ยังมีผู้ดำรงความรักอันแท้จริงอยู่ทุกมุมเมืองของโลกไม่เช่นนั้นแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรหากโลกไร้รัก โลกคงเต็มไปด้วยสงครามสงครามระหว่างคนสองคนสงครามระหว่างครอบครัวสองครอบครัวสงครามระหว่างสังคม ชาติ ศาสนาแม้ไม่มีความรักแล้ว โลกก็คงย่อยยับอัปปรีย์เป็นธุลีดินจงสำรวมจิตของเราเถอะว่าทุกวันนี้..เรามีรักแท้หลงเหลืออยู่แค่ไหนหรือหัวใจของเรา เหลือเพียงรักจอมปลอมที่อ้างนามของความรักเพื่อโบยตีคนที่เราคิดว่ารักหรือรักของเราคิดแต่จะตักตวงผลประโยชน์อยากให้คนอื่นมารักเรามากๆอยากให้คนอื่นมาเข้าใจเรามากๆอยากให้คนอื่นมาทำดีกับเรามากๆอยากได้นั่น อยากได้นี่เรียกร้องจากคนรอบข้าง จากสังคม ประเทศชาติเลยไปถึงตะโกนด่าทอกฏแห่งกรรมว่าอะไรๆก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเราเสมอจิตใจเช่นนี้หรือ จะมีรักได้จิตใจเช่นนี้หรือ จะให้รักใครได้เมื่อรักแล้วอย่าร้องขอทันทีที่ร้องขอย่อมไม่ใช่ความรักทำไมเธอไม่เข้าใจฉันย่อมแปลว่า ฉันก็ไม่เข้าใจเธอเหมือนกันไม่มีใครดีชั่วไปกว่าใครต่างคนต่างเห็นแก่ตัวพอๆกันการรักใครสักคนนั้น เป็นความสุขอย่างยิ่งจงเชื่อมั่นในความรักจงศึกษาเรียนรู้ขัดเกลาจิตใจตนเองเพื่อจะรักใครสักคนให้เป็นความรักดังเช่นน้ำสะอาดจิตใจดังเช่นภาชนะรองรับรินน้ำสะอาดลงในภาชนะสะอาด น้ำย่อมสะอาดรินน้ำสะอาดลงในภาชนะโสโครกน้ำที่เคยสะอาดย่อมเปลี่ยนเป็นเชื้อโรคร้าย ทำลายชีวิตผู้ดื่มกิน