บางคน

บอร์ด ความรัก,บางคน ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละครบางคน .. รัก " เราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรบางคน .. ทำทุกอย่างที่ทำได้ก็ยังไม่รักคนมากมาย .. ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ใช่ว่าทุกคน .. ที่จะอยู่กับเราตลอดไป- บางคน .. มาทำให้เราเจ็บปวดแล้วจากไป - บางคน .. มาทำให้เรารักแล้วจากไป - บางคน .. ทำให้เราคิดถึงหลังจากไป - บางคน .. ทำให้เรา ไม่อยากได้ยินแม้แต่ชื่อหลังจากไปแต่อย่างไร.? ก็ตาม จะมีคนๆ หนึ่งอยู่ที่เดิมเสมอคนๆ นั้นคือ .. #ตัวเราเอง เราเองที่ต้องอยู่ต่อไปเพราะเหตุนี้ .. ไม่ว่าใครจะผ่านมา แล้วทำอะไรกับเราตอนเขาจากไป .. #อย่ายอมให้เขาเอาความสุขเราไปด้วย- อย่ายอม .. ให้เขาเอาความฝันเราไป - อย่ายอม .. ให้เขาเอารอยยิ้มเราไป - อย่ายอม .. ให้เขาเอากำลังใจเราไป" เพราะเราจำเป็นต้องใช้มันจริงๆ เพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้ "#กำลังใจเริ่มด้วยตัวเองก่อนจึงจะมอบกำลังใจดีๆให้ผู้อื่นได้ครับผม ^^