๖อันดับ"ปราสาทขอมอสนุกว่า ๑,๐๐๐ปี"

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ โพสท์โดย JaiKwang๖ อันดับ “โบราณสถานที่มีอายุกว่า ๑,๖อันดับquotปราสาทขอมอสนุกว่า๑๐๐๐ปี๐๐๐ปี”อันดับที่๖ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว มีการค้นพบศิลาจารึกบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์และราชวงศ์เขมรสร้างโดยใช้สถาปัตย์หินทรายและศิลาแลงสลักภาพเล่าเรื่องราว ก่อสร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 15อันดับที่๕ ปราสาทกำแพงใหญ่จ.ศรีสะเกษ มีการขุดพบบารายขนาดใหญ่คือ "สระกำแพง" และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอยู่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ด้วยการสร้างปรางค์ 3 องค์ด้วยหินทรายแซมอิฐ ใช้สถาปัตย์บาปวน สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16อันดับที่๔ ปราสาทศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการสลักการร่ายรำของพระศิวะ โดยใช้สถาปัตย์เขมรโบราณ ซึ่งได้มีการสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17อันดับที่๓ ปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์ เป็นปราสาทที่มีเอกลักษณ์ คือการสลักส่วนต่างๆที่มีบารายขนาดใหญ่สร้างโดยใช้ศิลปะสถาปัตย์แบบขอมผสมบาปวน ราวศตวรรษที่ 16-17 กล่าวขานกันว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ อันดับที่๒ ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชศรีมา เป็นปราสาทที่ภายในมีโบราณสถานอยู่หลายแห่ง เช่น ปรางค์หินทองแดงประตูชัย คลังเงิน และเป็นปราสาทที่ได้การบันทึกไว้ว่า "ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย" มีการสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 โดยใช้ศิลปะด้านสถาปัตยกรรมแบบขอมบาปวนผสมพระนครวัดอันดับที่๑ ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์เป็นปราสาทที่ได้รับการขนานนามว่าสวยงาม ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยการมีปรากฏการณ์อันน่าทึ้ง ที่แสงอาทิตย์ส่องผ่านประตูทั้ง 15 บาน โดยจะเกิดขึ้นเพียงแค่ 4 ครั้งต่อหนึ่งปีเท่านั้น ซึ่งสร้างขึ้นราวศตวรรษที่15