บทความดีๆของชีวิต:ที่ลองทำดู

บอร์ด ความรัก,บทความดีๆของชีวิตที่ลองทำดู ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย ธนะนันท์※ 9 หลักชีวิตเรียบง่าย ※.หลักการใช้ชีวิตง่ายๆ แต่สุขใจ[ รู้แบบนี้ทำไปตั้งนานแล้ว ]1. จงมีชีวิตอยู่ ด้วยจิตแห่งความรักรักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่าความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ อย่างที่ผ่านมา2. จงมีชีวิตอยู่ ด้วยการให้อภัย แล้วคุณจะพบว่าคุณมีจิตใจที่แจ่มใสเบาสบายตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ3. จงมีชีวิตอยู่ ด้วยการรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่นแล้วคุณจะพบว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น4. จงมีชีวิตอยู่ ด้วยการอยู่อย่างพอเพียงแล้วคุณจะพบว่า คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็นด้วย "ความอยาก" และ "ความโลภ"5. จงมีชีวิตอยู่กับความจริง แล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการปล่อยวางอย่างแท้จริงโดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป6. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับแล้วคุณจะพบกับ ความสุขลึกๆที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง7. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้มี "ศีล สมาธิ ปัญญา" แล้วคุณจะพบกับคุณค่าของชีวิตที่ สะอาด สว่าง สงบ8. จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึงฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณพบว่า ชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด9. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมความดีและบุญกุศลให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา.Credit : Allwaypost