"ฮุนเซน" ยินดีไทยได้นายกใหม่ วันเดียวกับกัมพูชา...

ฮุนเซนquotยินดีไทยได้นายกใหม่วันเดียวกับกัมพูชาบอร์ด ข่าววันนี้ แปลโดย Makuroku     สื่อนอกรายงานว่า "หัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชา "ฮุน เซน" และ อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความผ่าน X โดยแสดงความยินดีกับ "ทักษิณ ชินวัตร" ที่ได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ" และ "ได้แสดงความยินดีกับไทย ที่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในวันเดียวกับกัมพูชา..."