เป็นแค่ทะเล ไม่ใช่เขา

บอร์ด ความรัก,เป็นแค่ทะเลไม่ใช่เขา ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย woodee    "เป็นแค่ทะเล ไม่ใช่เขา"  ทะเลอันกว้าง แต่แพ้ สิ่งที่ สูงชัน อย่าเช่น "เขา" มำไมความรัก มันเหมือนทะเล นั้นละ คือ ความรัก ที่มากว้างขวาง แล้วสดใส  แต่ทร่แพ้คือ เขา ที่เขียวปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียว และมีดอกไม้สีต่างๆนาๆ  ส่วนทะเล มีแค่สีเดียวคือฟ้า   คนเรามักมองกันที่หลากสีสัน สวยงาม ไม่มองสีเดียว นั้นจิงทำให้   "ทะเล" พ่ายแพ้  "เขา"