ข้อธรรม คำสอนพระท่าน!!

บอร์ด ความรัก,ข้อธรรมคำสอนพระท่าน ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสข้อธรรม คำสอนพระท่าน!!ดอกบัวไม่ได้เกิดขึ้นจากไหนเลย มันเกิดขึ้นจากโคลนตม เป็นข้อธรรม คำสอน ของ พระไพศาล๘วิสาโล ชี้ว่า ท่านติช นัท ฮันห์ เขียนเตือนใจไว้ดีว่า No Mud, No Lotus ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัว ดอกบัวในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะดอกบัวที่เห็นด้วยตาเท่านั้น แต่หมายถึงจิตที่ตื่นรู้ เบิกบาน เป็นอิสระ เหนือทุกข์ หรือจิตของผู้บรรลุธรรม ซึ่งกิเลสไม่อาจแตะต้องได้ เช่นเดียวกับหยดน้ำที่ไม่อาจเกาะติดดอกบัวหรือใบบัวได้ ดอกบัวงดงามได้ ทั้ง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโคลนตมอันสกปรกไม่น่าดู ไม่มีใครอยากจะข้องเกี่ยวกับโคลนตม แต่ผลผลิตของโคลนตมนั้นก็คือดอกไม้งดงามที่เรานำไปบูชาพระ สักการะพระพุทธเจ้า ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัว ไม่เจอทุกข์ก็ไม่พบธรรมะ ต่อเมื่อเจอทุกข์ ธรรมะในใจเราจึงสามารถหยั่งลึกและเจริญงอกงามได้ ฉะนั้น ความสูญเสียก็มีประโยชน์ ความทุกข์ต่าง ๆ ก็มีประโยชน์ เราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้ว และผ่านเลยไปแล้ว แต่เราสามารถเปลี่ยนความหมายของมัน เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมัน หรือเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อมัน อันนี้เราทำได้!!